Select Page

MIN KLIMAVEN

DEN SMARTE VEJ TIL ET BEDRE INDEKLIMA

SYNLIGHED, ENKELHED, INTERAKTION

Min klimaven skaber synlighed

Vi gør kvaliteten af indeklima synligt, og viser hvad du skal gøre ved det.

Som udgangspunkt er indeklima en usynlig størrelse. Vi kan ikke umiddelbart ”se” om indeklimaet er godt eller skidt – vi kan kun mærke, at vi bliver påvirket af det. Med Min Klimaven gør vi indeklimaet synligt på en måde, så det bliver forståeligt og bliver til noget, som vi kan forholde os til.

God klimaadfærd

Min Klimaven gør det muligt at handle, ved at vise dig, når der er behov for en adfærdsændring, ved at skifte farve.

Dårligt indeklima er en udfordring, som er kommet for at blive. Derfor er det vigtigt, at vi lærer at forstå indeklima, hvordan det påvirker os, og hvad vi kan gøre ved det.

Det skal være enkelt at gøre det rigtige

Min Klimaven bygger på, at vi skal gøre det svære enkelt. Det betyder, at Min Klimaven gør det ”hårde arbejde” med at indsamle og analysere data – og på samme tid omsætter dette til enkle og letforståelige anvisninger. Når Min Klimaven får signal om, at der er noget i vejen med indeklimaet, skifter den farve, og anviser at der er behov for en adfærdsændring. Dette farveskifte er enkelt, let forståeligt, og muligt at reagere på i alle aldersgrupper.

Klimapulsen

MinKlimaVen hænger i dit klasselokale, og viser dig med farverne grøn, gul og rød alt efter hvordan dit indeklima er. På den måde, kan alle i lokalet blive oplyst om behovet for en adfærdsænrding, og på den måde være med til at skabe et bedre indeklima for alle.

Min intelligente platform

Ambitionen med Min Klimaven er at skabe en intelligent løsning, hvor vi med tiden bliver klogere på samspillet mellem de faktorer, som skaber indeklimaet, og hvor vi som mennesker får bedre adgang til at påvirke indeklimaet i de rum, hvor vi befinder os.

Min Klimaven App

Hop på “MINKLIMAVEN” på din smartphone, og fin ud af hvordan lige præcis dit klasseværelse ser ud. Brug det til at arbejde med i undervisningen, lav opgaver med jeres indeklima eller lav en konkurrence på din skole eller med en anden skole om hvem der er mest klimavenlig.